Jdi na obsah Jdi na menu
 


CHCETE INVESTOVAT DO SRDÍČKA VAŠEHO DÍTĚTE?

Motto : „Především dobře chraň své srdce – právě z něj vychází všechen život.“

Nová bible kralická, Přísloví 4.kap.

„Protož rodiče nemají výchovu svých dítek odkládati na učitele a kněží, ale musejí sami umět vésti dítek svých, klénotů od Boha svěřených, aby moudrosti, milosti a zdárného prospěchu bráti mohly.“

Komenský - „Informatorium školy mateřské“

 

Chcete se stát součástí kolektivu rodičů, kteří mají zájem o sebevzdělávání?

Máte chuť se aktivně zapojit do výchovy a vzdělávání svých dětí ?

Jste rozhodnuti dát svým dětem to nejlepší?

Cítíte odpovědnost za vedení a výchovu svých dětí?

 

Pak je tu pro vás Rodinné centrum Srdíčko. Nejsme další mateřská škola ani pouhá herna pro děti. Nezaměřujeme se jen na děti nebo na matky, ale na celou rodinu. Nabízíme poradenství ve věci partnerských a rodinných vztahů (Manželské večery,...). Poskytujeme vám odbornou pomoc při výchově i vzdělávání dětí (semináře o výchově a životě v rodině,...). Najdete u nás pomůcky a vybavení, které doma nemáte a nabízíme vám aktivity a prostor pro realizaci zájmových a vzdělávacích činností (výtvarné dílny, tvoření a zpěv s dětmi,...).

A právě u nás máte možnost zapojit své dítě do kolektivu a přitom si nejen ponechat dohled nad jeho výchovou a rozvojem, ale také se na všem aktivně podílet. U nás máte možnost být součástí komunity.

Jak se dozvědět více?

Piště nebo volejte koordinátorce RC Srdíčko Mgr. Marcele Dostrašilové (tel. 604 313 249, 603 976 036, e-mail: rcsrdicko@jbuo.cz).

M. J. Kociana 53

562 01 ÚSTÍ NAD ORLICÍ

IČO 27052982 * č. ú.: 2400086471/2010

 

Rodinné centrum Srdíčko z.s. je také poskytovatelem sociálních služeb - provozuje Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Kamin - viz oblíbené odkazy.

---------------------------------

Aktivity projektu „Dobří rodiče vydají za sto učitelů“ jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV.

Práci RC dále podporuje Město Ústí nad Orlicí a Pardubický kraj.